Унищожава само мастните клетки, чрез охлаждане на кожата!

CryoSlim® е апарат за премахване на мастни депа, който използва нова технология, основана на физически принцип отпреди един век – мастните клетки (адипоцити) са по-чувствителни на продължително излагане на студ от други клетки. CryoSlim® намалява локализирани мастни натрупвания, чрез унищожаване на адипоцитите.

Техниката съчетава вакуумно засмукване на кожата, чрез специален наконечник, наречен Криод (Cryode), и охлаждане на температурата до -0.5°С (31.1°F) или 0.5°С (32.9°F). Резултатът е кристализация на липидите в адипоцитите, което бележи точка от която няма връщане назад в еволюцията на тези клетки. Това, разбира се, се получава без да се навреди на съседните тъкани. По този начин адипоцитите се програмират за клетъчно самоубийство (наречено апоптоза), което генерира бавното отстраняване на съдържанието им от организма, без да се променят значително нивата на кръвни липиди (холестерол, триглицериди и т.н.). Повърхността на кожата ще се адаптира лесно към морфологичните промени, свързани с лечението.

ACA Технология от CryoSlim® - Технологията AdipoCryoApoptosis унищожава само мастните клетки, а не фиброзните структури. Кликнете за разширяване

АдипоКриоАпоптозата (AdipoCryoApoptosis), наричана още Липокриолиза  (Lipocryolysis – разрушаване на мазнини чрез студенина) , е нов,  неинвазивен и безболезнен метод  на селективна „липоредукция”, използвана за  намаляване на локализирани мастни клетки . Технологията се основава на добре документираното физическото явление – Ефект на Пелтие. Специално разработен апликатор вакуумира кожата, докато се стигне до контакт, и механизъм (подобен на  термопомпа) извлича калориите от тази област. За няколко минути температурата се понижава от 37°С (99°F) до почти 0°С (32°F). При третиране на определени области, тази AdipoCryoApoptosis техника позволява да бъде избегната липосукция и дори локализирана лазерна липолиза.

Области на третиране

Тази терапия е подходяща основно за пациенти без значителен излишък на мазнина, но с една или няколко локализирани мастни области, най-често устойчиви на диети.

Такива области са например локализираните мазнини по корема или под ръцете. По-малки области (като например вътрешната част на бедрата, извивката на гърба, седалището и шията) могат да бъдат третирани и с Криод с по-малък размер. CryoSlim® може също така да се ползва успешно като допълнение към липосукцията, така че да се дооформят или завършат дадени области.

Провеждането на клиничен преглед преди третиране на ръцете, краката, шията, гръбната област и седалището, дава информация за наличието на адипоцити в мастните депа.

Клинична оценка на мазнини – едно стискане на кожата между два пръста обикновено е достатъчно, за да се отличат мазнините от фибрите. Когато се стисне тлъстината, тя е еластична, докато тъканта е устойчива. Скенер може да потвърди клиничната диагноза.

Управление на устройството – Качеството на резултатите, получени с CryoSlim®, се дължи на неговата технология. Металната повърхност на Криода осигурява бързо и хомогенно охлаждане. Възможностоте за управление на работните параметри са многобройни и значими. Те осигуряват пълна безопасност на пациента.

управлението на температурата е прецизно (стъпка от 0.5°С), за да се избегне „преохлаждане“ на областта. Намаляването на скоростта на охлаждане също може да се контролира.
✓ Силата и нивото на вакуума може да се контролира, както и нивото на разреждане.
✓ Ако третиращият лекар определи, че конфигурираните автоматични програми не са подходящи, той/тя има възможността да използва експертна програма.

Включено в пакета: 
– CryoSlim®;
– 50 филтъра.

Вижте също: