Правила за ползване

Добре дошли в esteramed.bg!

Благодарим Ви за проявения интерес към нашите продукти!

Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да се съобразявате и да бъде обвързан със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат нашите отношения с вас във връзка с този сайт. Ако не сте съгласни с някоя част от тези правила и условия, моля не използвайте нашият сайт.

Терминът „esteramed.bg“ или „нас“, или „ние“, се отнася до собственика на сайта, Медикъл Дивайсис Интернешънъл ЕООД, чието седалище е 8, ул Layush Кошут., 1606 София, България. Терминът „вие“ се отнася за потребителя или зрителя на този сайт.

Този сайт е предмет на следните условия за ползване:

  • Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация и за лична, домашна употреба с нетърговска цел, само при условие че не се променя или изтрива авторско право, търговска марка или други права на собственост. Сайтът и неговото съдържание са обект на промяна без предизвестие.

  • Този сайт използва бисквитки, за да се наблюдават предпочитанията за сърфиране. Това ни помага да анализираме данни за уеб трафика на страница и подобряване на нашия сайт, за да го приспособим към нуждите на клиента. Ние използваме тази информация само за целите на статистическия анализ и след това данните се премахнат от системата.

  • Нито ние, нито трети страни предоставят никаква гаранция по отношение на точността, навременността, пълнотата или годността на информацията и материалите, намерени или предлагани на този сайт. Вие се съгласявате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние не носим отговорност за такива неточности или грешки в максимална степен, позволена от закона.

  • Използването на каквато и да е информация или материали на този сайт е изцяло на Ваш собствен риск, за които ние не носим отговорност. Гарантирането, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този сайт отговарят на вашите специфични изисквания е Ваша лична отговорност.

  • Този сайт съдържа материали, които са наша собственост или са ни предостъпени. Този материал включва, но не се ограничава до, дизайн, оформление, външният вид, и графики. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с уведомлението за авторски права, която е част от тези правила и условия.

  • Всички търговски марки, възпроизведени в този сайт, които не са наша собственост на или са ни предостъпени, са упоменати в сайта.

  • Неразрешено използване на този сайт може да е основание за предявяване на иск за щети и / или се смята за престъпление.

  • От време на време, този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да дадем допълнителна информация. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт.

  • Използването на този уеб сайт и всички спорове, произтичащи от такова използване на интернет страницата е предмет на българското законодателство.